Kontakt z firmą

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Dariusz Rudziński

W celu ustalenia terminu proszę o kontakt telefoniczny z rejestracją pod numerem 501 238 075 - od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00

Rejestracja telefoniczna:
Pon.-Piąt. : 8:00 -18:00

Tel.

+48 501 238 075

E-mail:
rudzinski3@wp.pl

Praktyka w Ciechanowie:
Ul. Spółdzielcza 2,
06-400 Ciechanów

Praktyka w Płocku:
Aleja Stanisława Jachowicza 16/6,
09-402 Płock

 

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny dla pacjentów Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej lek. Dariusza Rudzińskiego.

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że administratorem danych osobowych pacjentów jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Dariusza Rudzińskiego, Ciechanów, ul. Spółdzielcza 2, Płock, Al. Jachowicza 16/6, posiadająca numer REGON: 091422032, NIP: 7711590264.

Cel zbierania danych oraz udostępnianie danych

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Dariusza Rudzińskiego przetwarza dane osobowe pacjentów w celu ochrony zdrowia, udzielania i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz w związku z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna. Dane osobowe pacjentów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania

Obowiązek podania danych:

Obowiązek podania danych wynika z właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej.